Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla uczestników webinaru

Administrator. Administratorem Twoich danych osobowych jest Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73 (“Doctor One”). Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jędrzej Stępniowski. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doctor One prosimy kierować na adres e-mail iod@doctor.one. 

Cel przetwarzania Twoich danych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

  1. organizacji i umożliwienia Ci uczestnictwa w webinarze live lub archiwalnym na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawieramy z momentem gdy rejestrujesz się na webinar (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
  2. zapewnienia właściwego funkcjonowania technicznego webinarów  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. jeżeli wyrazisz na to zgodę przy rejestracji na webinar – przedstawienia oferty współpracy z Doctor One (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe możemy ujawnić dostawcom usług i systemów informatycznych, które Doctor One wykorzystuje do organizacji webinarów. 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG? Ze względu na to, że korzystamy z platformy Google Workspace oraz Google Cloud Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez dostawcę tych platform poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z polityką prywatności Google (Google). 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny organizacji i przeprowadzenia webinaru. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty współpracy z Doctor One będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody. 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? Masz prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych;
  2. żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  3. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 
  4. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Doctor One jako administratora danych – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – o ile dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji na webinar.

Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany? Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.

Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.