Jak Doctor.One wpływa na pracę lekarzy i doświadczenia pacjentów?

Wystarczy 10 minut Twojego zaangażowania dziennie

Sprawdź jak zacząć
Case study na podstawie badań ilościowych i jakościowych z 12 miesięcy działalności 22 lekarzy specjalistów pediatrii i medycyny rodzinnej w Doctor.One.

Lekarze wykorzystują Doctor.One do opieki nad pacjentami poza gabinetem.

Wystarczy10 minut
dziennie.
Nawet4 000 złotych
dodatkowego dochodu.
Naweto 30% krótszy
czas pracy.

Wyzwanie

Lekarze, którzy pracują w prywatnych centrach medycznych lub prowadzą własny gabinet przyjmują dziennie do 40 pacjentów, przeznaczając średnio 15 minut na jednego pacjenta.

Główne wyzwania lekarzy w codziennej opiece nad pacjentami.

Brak przestrzeni do skutecznej opieki nad pacjentami, bez ograniczeń miejsca i czasu.

Brak czasu na działania profilaktyczne i edukację rodzica.

Brak informacji zwrotnej o efektach leczenia.

Brak narzędzia uregulowanego prawnie i finansowo do komunikacji z pacjentami poza gabinetem.

Brak równowagi między życiem osobistym a pracą.

Sposoby radzenia sobie, które obecnie funkcjonują w systemie medycznym, nie odpowiadają na wyzwania lekarzy w opiece nad pacjentami.

Telemedycyna, z uwagi na brak dostępności do wybranego lekarza/lekarki, nie stanowi elementu ciągłości leczenia przez jednego specjalistę. Daje możliwość szybkiej konsultacji z przypadkowym lekarzem/lekarką.

Prywatny kontakt i social media naruszają przepisy RODO i uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej. Taki kontakt odbywa się kosztem życia prywatnego lekarza/lekarki i nie jest wliczony w wynagrodzenie.

Bartłomiej Zalewski
Pediatra

Niestety w codziennej praktyce w przychodni bardzo często trudno o wsparcie jednego, konkretnego lekarza podczas pojedynczego epizodu infekcji. Najczęściej możemy działać jedynie objawowo i starać się nie włączać antybiotyków na każdą infekcję z gorączką. Żeby opieka nad pacjentem była skuteczna kluczowe są: poznanie pacjenta, możliwość monitorowania przebiegu infekcji, jak i informacja zwrotna co do skuteczności zastosowanego postępowania

Rozwiązanie

Lekarze wdrożyli Doctor.One, jako uzupełnienie swojej praktyki lekarskiej. Platforma stałej opieki medycznej daje lekarzom przestrzeń do efektywnego dbania o zdrowie pacjentów i porządkuje komunikację nadając jej formalne i finansowe ramy.

Do czego lekarze
wykorzystują Doctor.One?

Kontynuacja leczenia infekcji, chorób przewlekłych oraz monitorowanie stanu pacjenta, które pozwala na odpowiednio szybką reakcję, gdy zajdzie potrzeba interwencji.

Profilaktyka, przygotowanie do szczepień i edukacja zdrowotna, na które często nie było czasu w gabinecie podczas nieregularnych wizyt.

Wystawianie recept i zwolnień znanym pacjentom bez konieczności umawiania ich na wizytę.

Odpowiedzi na pytania medyczne, które pojawiają się rodzicom po wizycie.

Natalia Rogińska
Pediatra

Obecnie moi pacjenci, kiedy potrzebują przysługi jak wystawienie recepty, przepisanie zwolnienia czy szybkiej konsultacji po wizycie, pytają o opiekę w Doctor.One. W aplikacji odpowiadam na te prośby z poczuciem, że jest to w porządku wobec obu stron. Wiem, co się dzieje z pacjentami i w razie wątpliwości mamy miejsce, w którym możemy porozmawiać.

Bartłomiej Zalewski
Pediatra

Z pacjentem dobieramy odpowiednią formę konsultacji, patrząc na potrzeby i wskazania medyczne. Czasami jest tak, że chwilę rozmawiamy na chacie w aplikacji, by za chwilę dokładnie omówić rozwiązanie problemu przez telefon za pośrednictwem Doctor.One.

Efekt

Największą korzyścią jaką niesie wdrożenie platformy Doctor.One dla lekarzy jest oszczędność czasu.

Rozwiązanie to umożliwia lekarzom również zachowanie zdrowych proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie na ustalonych przez siebie zasadach.


Korzyści dla lekarzy:

Efektywny proces leczenia małych pacjentów dzięki ciągłości opieki

Uporządkowana prawnie i finansowo komunikacja z pacjentami, poza wizytami stacjonarnymi

Stałe wynagrodzenie bazujące na wartości, jaką lekarze dostarczają pacjentom, a nie na ilości wizyt

Decyzyjność, co do sposobu i formy leczenia na podstawie aktualnego stanu pacjenta

Zdrowy balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym

Bartłomiej Zalewski
Pediatra

Jeden z moich pierwszych pacjentów powiedział ciekawą rzecz: „W końcu wiem, że mogę napisać, czy zadzwonić z prośbą o konsultacje, nie mając poczucia, że ingeruję w Twój prywatny czas”. I faktycznie tak jest — uporządkowaliśmy tę relację dając jej konkretne ramy, na które się zgodziliśmy.

Natalia Rogińska
Pediatra

Bardzo mnie zaskoczyło jaką transformację przeszły relacje z moimi pacjentami właśnie za pośrednictwem platformy Doctor.One. Relacja zrobiła się głębsza, a ja mam poczucie większego spokoju wiedząc, co się dzieje u moich pacjentów. Przeprowadzam ich przez proces leczenia, mogę być wsparciem i cieszę się, że mam do tego dobre narzędzie.


Korzyści dla pacjentów:

Możliwość kontaktu z jednym lekarzem, który zna swoich pacjentów

Poczucie spokoju i bezpieczeństwa, można liczyć na wsparcie w razie niespodziewanej infekcji u dziecka

Wygodny i łatwy sposób kontaktu z lekarzem, co pozwala ograniczyć zbędne wizyty w gabinecie

Lepszy wgląd i zrozumienie zdrowia dziecka, co skutkuje podejmowaniem właściwych decyzji zdrowotnych w przyszłości.

Mama 4-letniego Mateusza

Wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc i nie jestem sama w sytuacjach stresowych związanych ze zdrowiem mojego dziecka. Czuję się zaopiekowana.

Mama 6-letniej Apolonii

Infekcja, która spowodowała ropiejące oczy u dziecka. Możliwość wysłania zdjęcia oczu dziecka, opisanie problemu, szybka odpowiedź lekarza i wysłanie recepty — to upraszcza życie, nie trzeba jechać z dzieckiem przez pół miasta, organizować dnia pod to.

Tata rocznej Zosi

Szybka reakcja, co w naszym przypadku pomogło skrócić czas leczenia infekcji. Dodatkowo odpowiedzi na pytania redukują poziom stresu.

Wystarczy 10 min Twojego
dziennego zaangażowania.
Dowiedz się jak zacząć!


Pobierz aplikację