Regulamin akcji „Wakacyjny Bon Lekarski”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin promocji na kursy Medfellows (“Regulamin”) ustanawia zasady i warunki korzystania z promocji na kursy dla lekarzy oferowane na platformie edukacyjnej Medfellows, dostępnej pod adresem URL medfellows.pl (“Promocja”) przez lekarzy zatrudnionych w Doctor One Polska sp. z o.o. (“Doctor.One”) na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy o współpracy (B2B) lub umowy zlecenia

1.2. Celem Promocji jest wsparcie Doctor One w poszukiwaniu pacjentów potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z usług Doctor.One. 

2.WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie Lekarze Doctor.One. 

2.2. Warunkami udziału w Promocji są: 

2.2.1. zaproszenie 5 pacjentów do skorzystania z usług Doctor.One przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji mobilnej Doctor.One Lekarz;

2.2.2. przekazanie Doctor.One informacji o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 2.2.1. powyżej poprzez przesłanie hasła “Medfellows” w czacie technicznym aplikacji mobilnej Doctor.One Lekarz.

2.2.3. Każde zgłoszenie do Promocji musi spełniać wszystkie warunki wskazane w punkcie 2.2. powyżej. Doctor.One przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.

3. OTRZYMANIE KUPONU RABATOWEGO Z TYTUŁU UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. Z tytułu udziału w Promocji, Lekarz Doctor.One nabywa uprawnienie do otrzymania kuponu rabatowego w wysokości 400 PLN, do wykorzystania na dowolnie wybrany kurs dla lekarzy spośród oferowanych na platformie edukacyjnej https://medfellows.pl/ (“Kupon Rabatowy”). Lekarz Doctor.One jest uprawniony do otrzymania Kuponu Rabatowego, gdy przekaże Doctor.One informację o 5 zaproszonych pacjentach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2. powyżej.

3.2. Lekarz Doctor.One jest uprawniony do otrzymania Kuponu Rabatowego tylko jeden raz. 

3.3.Lekarz Doctor One otrzyma Kupon Rabatowy na adres e-mail podany podczas rejestracji w aplikacji Doctor.One Lekarz. 

3.4. Kupon Rabatowy jest ważny bezterminowo.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOCTOR.ONE

4.1. Lekarz Doctor.One przyjmuje do wiadomości, że Doctor.One nie ponosi odpowiedzialności za możliwość realizacji Kuponu Rabatowego. Odpowiedzialność Doctor.One związana z organizacją Promocji ogranicza się wyłącznie do wydania Kuponu Rabatowego Lekarzowi Doctor.One, który spełni warunki opisane w pkt. 2 i 3. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Kuponu Rabatowego powinny być kierowane bezpośrednio do właściciela platformy Medfellows.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Promocja obowiązuje od dnia 24.07.2023 r. do 15.08.2023 r.

Lekarz, który Cię zna
Platforma stałej opieki medycznej, na której każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz ma przestrzeń, by dbać o zdrowie swoich pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2023 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.