Praca hybrydowa w zawodzie lekarza - czyli o zmianie podejścia do pracy w opiece medycznej

Spis treści

Obecny model świadczenia usług a transformacja cyfrowa

Ogólnoświatowy model świadczenia usług medycznych bazuje na pomysłach z lat 50-tych XX wieku. Wtedy życie było wolniejsze, a świat nie ułatwiał nam komunikacji – żeby zrobić przelew musieliśmy iść do banku, podstawowym źródłem danych było radio lub czasem telewizor, a telefon był przeznaczony do wyjątkowych sytuacji i dostępny tylko na poczcie. Na przestrzeni czasu technologie wpłynęły na wiele dziedzin naszego życia. Nie ominęło to również medycyny.

Codziennością lekarza stało się wykorzystywanie m.in. systemów komputerowych, wirtualnej karty pacjenta, wystawianie e-recept, cyfryzacja płatności za usługi, czy też wdrożenie rozwiązań telemedycznych. Cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej ma potencjał by zmienić podejście w medycynie na bardziej spersonalizowane i skupione na człowieku, uwalniając lekarza od powtarzalnych zadań.

To, co wciąż pozostało niezmienne, to model świadczenia usług oparty na reaktywnych, inicjowanych przez pacjenta wizytach. W tym podejściu lekarz rozliczany za liczbę odbytych wizyt, a nie za jakość swoich usług i stałe wspieranie pacjentów w utrzymywaniu zdrowia.

Obecnie w poszukiwaniu efektywności, funkcjonujący system skupia się na jak najlepszym wykorzystaniu dostępności lekarzy, narzucając im ile czasu mogą przeznaczyć na każdego pacjenta. Negatywnie wpływa to na kluczową relację lekarz-pacjent, powodując oddalanie się lekarza od pacjenta, ograniczając kontakt do pojedynczych spotkań i zmuszając pacjentów do długiego oczekiwania na kolejną konsultację, bądź szukania wsparcia u dowolnego dostępnego akurat specjalisty lub co gorsze u “doktora Google”.

Jak lekarze i pacjenci wyobrażają sobie przyszłość opieki zdrowotnej?

W jednym z badań, które przeprowadził w ostatnim czasie zespół Uczelni Łazarskiego, zapytano lekarzy z całej Polski o to, jak wyobrażają sobie swój zawód w przyszłości. Poniżej przedstawione zostało tylko kilka wypowiedzi adresujące konkretne potrzeby, które wielokrotnie przewijały się w odpowiedziach udzielonych przez lekarzy.

“Lekarz przyszłości przestanie leczyć objawy, będzie miał całościowe podejście do  chorego.” 

“Lekarz przyszłości to lekarz w dawnym stylu, wykorzystujący wszystkie zdobycze nowoczesnej medycyny i techniki.” 

“Lekarz przyszłości to wyspany specjalista, w dobrej szczerej relacji z pacjentami, posiadający zaufanie pacjenta, dobrze opłacany zawodowo, z czasem na relaks i relacje rodzinne.”. 

Z kolei ponad 60% pacjentów zapytanych o to co dla nich jest najważniejsze w dbaniu o zdrowie wyszczególniło, że jest to całościowe spojrzenie lekarza na zdrowie oraz poświęcenie przez lekarza wystarczającego czasu i uwagi podczas wizyty.

Obecne rozwiązania skupiają się na zwiększeniu wydajności lekarzy, tak by odpowiedzieć na coraz większe braki w kadrach medycznych i starzejące się społeczeństwo. Niestety, skracanie wizyt zwiększa tylko presję na szybkie rozwiązanie problemu pacjenta i przyczynia się do wypalenia zawodowego pracowników sektora zdrowia. Rośnie tęsknota za humanizacją opieki medycznej. Nadszedł czas, aby na nowo zaprojektować środowisko pracy lekarza, w sposób, który odpowie na bolączki związane z systemem bazującym na tyranii wizyt i pozwoli zadbać o dobrostan pracowników i najlepsze wyniki opieki dla pacjentów.

Hybrydowy model pracy - odpowiedzią na potrzeby lekarzy i tęsknoty pacjentów?

Czym jest praca hybrydowa i jakie są jej zalety?

W czasie pandemii Covid-19 świat przeszedł ogromny eksperyment, w trakcie  którego znacząca część z nas, również lekarze, musiała nauczyć się pracować zdalnie. W miarę poluzowania obostrzeń firmy zaczęły dawać pracownikom wybór, z jakiego miejsca pracują i przestawiać się na hybrydowy model pracy. To podejście w ostatnich latach stało się wyjątkowo pożądane. Większość osób zwraca uwagę w ofertach pracy na podejście firm do elastycznych modeli zatrudnienia. W środowisku biznesowym po pandemii aż 66% respondentów preferuje podejście hybrydowe. 

Podstawowym założeniem jest możliwość wyboru. Jest to wciąż wysoce zależne od praktykowanego  zawodu i tego, czy przypisane zadania mogą być wykonywane poza biurem, niezmienne jest jednak to, że w każdym przypadku technologia staje się podstawowym warunkiem aktywności zawodowej w dowolnym miejscu.

Na pracę hybrydową składają się dwa główne czynniki:

  • Elastyczność czasu, która nie ogranicza się do ustalenia twardych godzin pracy, ale przede wszystkim daje pracownikom możliwość samodzielnego decydowania o tym, ile czasu poświęcić na daną czynność (work smart not hard) i kiedy pracownik może wykorzystać najlepiej swój potencjał w zależności od wymaganego zadania.
  • Elastyczność miejsca pracy, która pozwala pracownikom na połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną. 

Korzyści płynące z tego podejścia pojawiają się zarówno po stronie pracowników, klientów i przedsiębiorstw. Z jednej strony pracownik może zaoszczędzić czas i pieniądze, które dotychczas pochłaniały dojazdy. Dodatkowy czas może przekierować na odpoczynek, zainteresowania i rodzinę. Pracownik wypoczęty i taki, który dba o swoją piramidę potrzeb, zwiększa skuteczność swoich działań i satysfakcję zawodową. Dodatkowo, swoboda wyboru czasu i miejsca pracy poprawia ogólne zadowolenie pracowników – związane jest to zarówno z korzyściami psychologicznymi, ale także z większym poczuciem kontroli i niezależności w życiu, jak i z kwestiami towarzystwa domowników.

Z drugiej strony firmy, które są otwarte na elastyczny model pracy mogą lepiej monitorować efektywność swoich pracowników. Raport Boston Consulting Group (BCG) wykazał, że ponad połowa menedżerów dostrzega większą wydajność swoich pracowników podczas pracy zdalnej, co wynika z większej elastyczności, koncentracji podczas pracy i mniejszej absencji. Ponadto przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć koszty, które dotychczas przeznaczane były na duże przestrzenie biurowe, a także mieć dostęp do większej puli talentów, które nie mieszkają w pobliżu miejsca pracy. 

Praca hybrydowa w zawodzie lekarza - czy to możliwe?

Patrząc na korzyści wynikające z hybrydowego modelu pracy, pojawia się pytanie, jak lekarz może zastosować elastyczne podejście w swoim kontekście, aby zwiększyć satysfakcję z pracy, przywrócić decyzyjność i w efekcie końcowym skuteczniej zadbać o zdrowie swoich pacjentów. 

Naturalnym wydaje się, że zastosowanie technologii telewizyt i zdalnych konsultacji w połączeniu z wizytami w gabinecie powinno być wystarczającym elementem do stworzenia elastycznego podejścia. W praktyce okazuje się, że do pełnego modelu hybrydowej pracy telewizytom w klasycznym wydaniu brakuje elementu dowolności czasu – nadal lekarz przywiązany jest do stałej godziny i z góry ustalonych czasów spotkań z pacjentami – czy to offline czy online. 

W Doctor.One staramy się znaleźć na to odpowiedź tworząc platformę opieki medycznej, w której lekarz ma przestrzeń do efektywnego dbania o zdrowie swoich znanych pacjentów. Ciągłość relacji lekarz-pacjent umożliwia łączenie spotkań w gabinecie z opieką zdalną i bieżące reagowanie na pojawiające się zapytania pacjenta. Dzięki temu lekarz może w łatwy sposób zdecydować czy dany problem wymaga spotkania na miejscu, czy wystarczy konsultacja online, a może jedynie wymiana wiadomości ze skierowaniem na badania w trybie asynchronicznym. Do tego lekarz zyskuje elastyczność godzin i miejsca pracy, a także decyzyjność ile czasu poświęca na zapytania pacjentów. Wynagrodzenie jest wynikową utrzymywania pacjentów w zdrowiu, a nie liczbą przepracowanych godzin, czy odbytych wizyt. 

Jeden z naszych lekarzy podzielił się spostrzeżeniem, że średnio 25% pacjentów przyjmowanych wyłącznie w gabinecie umawia się na wizytę tylko po to, żeby poprosić o skierowania na badania. Tym samym czekają w kolejce przed gabinetem z chorymi pacjentami narażając się na niepotrzebne ryzyko i poświęcają swój czas, który znacznie można by skrócić poprzez wymianę kilku wiadomości ze swoim zaufanym lekarzem.

W Doctor.One wykorzystujemy dwa główne założenia modelu pracy hybrydowej, po to aby lekarz mógł na swoich zasadach planować kalendarz, mając przestrzeń na sen i rodzinę, ale też efektywnie leczyć i wspierać swoją grupę znanych pacjentów. 

  • Elastyczność miejsca: pacjent może skontaktować się z lekarzem wyłącznie za pomocą bezpiecznego komunikatora pełniącego funkcję gabinetu lekarskiego.  Lekarz (asynchronicznie) decyduje, czy może rozwiązać sprawę bezpośrednio na chatcie, podczas tele- lub wideokonferencji, czy może dany problem wymaga wizyty stacjonarnej. Tutaj już nie gabinet determinuje, czy lekarz może wypełniać swoje obowiązki, ale w tym podejściu może być w stałym kontakcie z pacjentem, np. popijając kawę na tarasie.

  • Elastyczność czasu, która przywraca lekarzom niezależność, jednocześnie zarządzając oczekiwaniami pacjentów. W Doctor.One nie ma wizyt wypełniających grafik lekarza, w zamian za to są “wirtualne obchody” czyli godziny, w których lekarz pojawia się w aplikacji aby zaadresować sprawy swoich stałych pacjentów. W ten sposób lekarz samodzielnie decyduje kiedy jest dostępny dla pacjenta, ale też ile czasu powinien poświęcić każdej sprawie. Pacjent z kolei jest informowany, kiedy może spodziewać się odpowiedzi swojego zaufanego lekarza. W takim modelu to nie liczba przepracowanych przez lekarza godzin, a dbanie o zdrowie pacjentów jest podstawą jego wynagrodzenia. 

Poznaj historię jednej z naszych lekarek, która obecnie wdraża hybrydowy model opieki nad pacjentem i dzieli się pierwszymi doświadczeniami. 

Z naszej perspektywy, aby praca hybrydowa w zawodzie lekarza była możliwa i skuteczna, kluczowe jest aby:

Lekarz, który Cię zna
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.