Dlaczego komunikator medyczny to nie receptomat?

Trend receptomatów - dlaczego powstały?

Obecnie pacjent musi czekać na pojedyncze świadczenie zdrowotne przeciętnie 3,6 miesiąca. Tylko w ciągu jednego roku czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wydłużył się o 6 dni, a na wizytę u specjalisty o ponad miesiąc. Zrozumiały jest zatem fakt, że wśród pacjentów coraz większą popularnością cieszą się alternatywne rozwiązania, które umożliwiają szybki dostęp do świadczeń medycznych.

 

Receptomaty pojawiły się na rynku medycznym już kilka lat temu. Ich wprowadzenie miało na celu rozwiązanie problemów związanych z długim czasem oczekiwania w kolejce po receptę czy zwolnienie bez konieczności przychodzenia do placówki, oraz zapewnienie większej dyskrecji w procesie wydawania leków. W ostatnim czasie wokół nich pojawia się wiele kontrowersji i tym samym obaw lekarzy do wystawiania e-recept, czy angażowania się w podobne  projekty.

Czy receptomaty to najlepsze rozwiązanie na problem dostępności?

„błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie. Komisja Etyki Lekarskiej NRL po szczegółowej analizie wielu przykładów oferowanych w internecie usług odpłatnego wystawiania recept i zwolnień krytycznie ocenia opisane zjawisko, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy: wystarczającym do otrzymania recepty/zwolnienia jest wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy; czynnością uruchamiającą procedurę otrzymania dokumentu jest dokonanie płatności; pacjent nie ma jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem (…)”.

Warto jednak zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia uważa  działania prowadzone przez lekarzy (w tym wystawianie e-recept) za zgodne z obowiązującym prawem.

Dowolny lekarz i dowolny lek vs bezpieczny komunikator medyczny

W odpowiedzi na te wyzwania coraz większą popularność zyskują dedykowane komunikatory medyczne, które, umożliwiają bezpieczną wymianę informacji między lekarzem a pacjentem. Dzięki nim, pacjent może skonsultować swoje problemy zdrowotne z lekarzem, który go zna z poprzednich wizyt w gabinecie, a lekarz w oparciu o najnowszą wiedzę i znajomość swojego pacjenta, dobiera odpowiednie postępowanie – zalecając badania, wypisując potrzebne leki lub monitorując na bieżąco stan zdrowia

Bezpośrednia relacja między lekarzem i pacjentem daje możliwość całościowego podejścia do opieki, a także pozwala lekarzom lepiej wykorzystywać swój cenny czas. Jeśli specjalista dobrze zna swojego pacjenta, to jest w stanie w kilka minut odpowiedzieć na jego pytania, pokierować na badania, czy przedłużyć receptę. Nie musi zawsze spotykać się z nim na wizycie w gabinecie.” – Tomasz Rudolf, współzałożyciel i prezes Doctor.One.

Korzystanie z komunikatora medycznego umożliwia lekarzowi bardziej kompleksową ocenę sytuacji zdrowotnej na podstawie całościowej historii zdrowia pacjenta, do której lekarz ma pełen dostęp, a także bieżącej konwersacji dotyczącej objawów, zdjęć i wyników badań. To oznacza, że pacjent otrzymuje spersonalizowaną opiekę.

“Zyskałam możliwość podjęcia wspólnie z pacjentem decyzji, jaka forma kontaktu jest konieczna – czy wystarczy wiadomość, czy musimy się usłyszeć lub zobaczyć. W tym podejściu pacjent nie polega na wylosowanym numerku ani dostępności wizyt. Nie ma między nami filtra, ani osób postronnych. A co najważniejsze – wspólnie odpowiadamy za proces leczenia. ” – lek. Joanna Gryglewicz, Specjalistka Chorób Wewnętrznych

Różnice między receptomatem a bezpiecznym komunikatorem medycznym

Sara Sapieha-Gruszczyńska

Brand Communication Specialist

Pobierz aplikację Doctor.One Lekarz

Przenieś kontakty z pacjentami do bezpiecznego komunikatora medycznego i dołącz do setki lekarzy zmieniających podejście do opieki. 

Po kliknięciu zostaniesz automatycznie przeniesiony do Twojego sklepu z aplikacjami.

Lekarz, który Cię zna
Platforma stałej opieki medycznej, na której każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz ma przestrzeń, by dbać o zdrowie swoich pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2023 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.